การดูแลรักษา

✨การดูแลรักษาคุณภาพของสติ๊กเกอร์ก็เป็นส่วนสำคัญอย่างมาก✨
📍วิธีเก็บรักษา ของสติ๊กเกอร์ PVC
📍ให้คงคุณภาพดีเหมือนเดิมและสติ๊กเกอร์ไม่เสียหาย
📍เก็บรักษาสติ๊กเกอร์ง่าย ๆ(สำหรับผู้ที่ใช้งานไม่หมดหรือสต๊อกไว้)